Skip to content

درباره ی مرکز تحقیقات تولید و فناوری داروهای گیاهی

 مرکز تحقیقات تولید و فناوری داروهای گیاهی دانشگاه به پشتوانه فعالیتهای پژوهشی محققین، دانشجویان و اعضای هیات علمی در تاریخ 98/7/2 موفق به کسب موافقت اصولی از دانشگاه آزاد اسلامی گردید.

اهداف :

  • ارتقاء  کیفی و کمی مطالعات گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
  • هدفمند و کاربردی کردن تحقیقات گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
مرکز تحقیقاتی داروهای گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

مرکز رشد علوم دارویی

0

تعداد نیروی شاغل

0

تعداد هسته های مستقر

0

تعداد واحدهای مستقر

اخبار و رویدادها

درباره ما

  مرکز تحقیقات تولید و فن آوری دارو های گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان با اخذ موافقت اصولی از معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت خود را از ...
بیشتر بخوانید
مرکز تحقیقاتی داروهای گیاهی دانشگاه آزاد دامغان با حضور لاریجانی

معرفی پرسنل مرکز تحقیقات

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Scroll To Top