Skip to content

درباره ی مرکز تحقیقات تولید و فناوری داروهای گیاهی

 مرکز تحقیقات تولید و فناوری داروهای گیاهی دانشگاه به پشتوانه فعالیتهای پژوهشی محققین، دانشجویان و اعضای هیات علمی در تاریخ 98/7/2 موفق به کسب موافقت اصولی از دانشگاه آزاد اسلامی گردید.

اهداف :

  • ارتقاء  کیفی و کمی مطالعات گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
  • هدفمند و کاربردی کردن تحقیقات گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
مرکز تحقیقاتی داروهای گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

مرکز رشد علوم دارویی

0

تعداد نیروی شاغل

0

تعداد هسته های مستقر

0

تعداد واحدهای مستقر

اخبار و رویدادها

مرکز تحقیقاتی داروهای گیاهی دانشگاه آزاد دامغان با حضور لاریجانی افتتاح شد.

مرکز تحقیقاتی داروهای گیاهی دانشگاه آزاد دامغان با حضور لاریجانی افتتاح شد رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفر نیم روزه خود به دامغان، مرکز تحقیقاتی داروهای گیاهی دانشگاه آزاد ...
بیشتر بخوانید
مرکز تحقیقاتی داروهای گیاهی دانشگاه آزاد دامغان با حضور لاریجانی

Scroll To Top